Wydzial ekonomiczny


Rus.

1.  Ekonomia 

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Studia II stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Twoja przyszłość:

 • w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
 • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • w instytucjach finansowych i doradczych, w ubezpieczeniach,
 • w biurach consultingowych,
 • w biurach rachunkowo- podatkowych,
 • w biurach nieruchomości,
 • w instytucjach związanych z obszarami wiejskimi.

Przykładowe specjalności:

Studia I stopnia, stacjonarne,
Studia I stopnia, niestacjonarne,
przykładowe specjalności (od IV semestru):

 • analityka gospodarcza,
 • ekonomia i zarządzanie potencjałem ludzkim
 • rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
 • ekonomika turystyki,
 • handel zagraniczny,
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne,
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych.

Studia II stopnia, stacjonarne,
Studia II stopnia, niestacjonarne,

przykładowe specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami,
 • gospodarka turystyczna,
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • konsulting gospodarczy,
 • logistyka w biznesie,
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
 • wycena nieruchomości.

2. Turystyka i Rekreacja

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych
 • w przedsiębiorstwach turystycznych,
 • w hotelach,
 • w biurach podróży,
 • w organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury, ośrodkach wczasowych, zakładach odnowy biologicznej),
 • a także do samodzielnego zarządzania i kierowania własną firmą, w tym w gospodarstwie agroturystycznym.

Twoja przyszłość:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych
 • w przedsiębiorstwach turystycznych,
 • w hotelach,
 • w biurach podróży,
 • w organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury, ośrodkach wczasowych, zakładach odnowy biologicznej),
 • a także do samodzielnego zarządzania i kierowania własną firmą, w tym w gospodarstwie agroturystycznym.

Przykładowe przedmioty:

warsztaty terenowe (warsztaty przyrodnicze w terenie, wyjazdy studyjne na targi turystyczne, zwiedzanie miast i poznawaniu obiektów turystycznych, warsztaty prowadzone przez pracowników w biurach podróży, hotelach, uzdrowisku, warsztaty w celu poznania walorów krajobrazowych wybranego miejsca w regionie, warsztaty w gospodarstwach agroturystycznych, w ramach zajęć studenci przygotują jedną imprezę turystyczną).

3. Zarządzanie 

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Twoja przyszłość:

 • na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • w szkolnictwie,
 • w instytucjach finansowych i doradczych,
 • w biurach consultingowych,
 • w firmach ubezpieczeniowych,
 • w handlu i przemyśle rolno-spożywczym.

Przykładowe specjalności:

Studia I stopnia, stacjonarne,
Studia I stopnia, niestacjonarne,
przykładowe specjalności (od IV semestru):

 • gospodarka regionalna i samorządowa,
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • zarządzanie w kryzysie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • rachunkowość zarządcza,
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami