Wydzial elektrotechniczny


Rus.

1.  Automatyka i robotyka

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne

Studia II stopnia:

 • stacjonarne

Kryteria kwalifikacji:

Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Twoja przyszłość:

Wiedza zdobyta podczas studiów na wydziale elektrycznym umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie:

 • zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne wymagają wsparcia automatyków i robotyków,
 • projektowane, budowane i stosowane są nowoczesne maszyny i urządzenia.
 • działalność człowieka wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy,
 • komputery sterują produkcją lub wspomagają procesy podejmowania decyzji.

Przykładowe przedmioty:

 • teoria sterowania, podstawy robotyki, automatyzacja procesów przemysłowych, metody sztucznej inteligencji, elektronika, technika mikroprocesorowa, metrologia i pomiary przemysłowe, cyfrowe układy sterowania, napędy, programowanie robotów, systemy CNC, sterowniki programowalne
 • systemy diagnostyki, wizualizacji i nadzoru procesów (SCADA), sterowanie procesami dyskretnymi, adaptacyjne układy sterowania, inteligentne układy sterowania, systemy ekspertowe i inżynieria wiedzy, rozproszone układy sterowania, bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • matematyka, fizyka, informatyka, grafika inżynierska, metody numeryczne, przemysłowe bazy danych, mechanika
 • podstawy ekonomii i zarządzania, filozofia, technologia informacyjna, język obcy do wyboru

Swoją wiedzę poszerzysz korzystając z bogatej oferty przedmiotów obieralnych, jak przykładowo:

 • specjalizowane układy scalone, programowanie układów logicznych, energoelektronika przemysłowa, technologie maszyn wirtualnych, rozproszone systemy operacyjne, programowanie cyfrowych serwonapędów, mobilne roboty, projektowanie filtrów cyfrowych, robotyzacja procesów wytwórczych.

Przykładowe specjalności:

Studia II stopnia, stacjonarne,

przykładowe specjalności:

 • systemy sterowania procesami przemysłowymi
 • sterowanie w układach robotycznych

 

2. Elektrotechnika

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Studia II stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Twoja przyszłość:

Wiedza zdobyta podczas studiów na wydziale elektrycznym umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie:

 • wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna,
 • stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii,
 • projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje,
 • projektowane są systemy oświetlenia,
 • wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne,
 • stosowana jest zimna plazma,
 • prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych.

Przykładowe przedmioty:

 • elektrotechnika teoretyczna, napęd i maszyny elektryczne, technika wysokich napięć, sieci i instalacje niskiego napięcia, elektronika i energoelektronika, diagnostyka urządzeń elektrycznych, napędy przekształtnikowe, materiały i technologie nadprzewodnikowe, nanotechnologie, energoelektronika dla odnawialnych źródeł energii
 • zaawansowany CAD instalacji elektrycznych, inżynieria wysokonapięciowa, automatyka napędu elektrycznego, sieci elektroenergetyczne, układy izolacyjne, elektrotermia, komputerowe systemy pomiarowe, komputerowe projektowanie obwodów elektrycznych, instalacje zintegrowane w inteligentnych budynkach
 • matematyka, fizyka, informatyka, grafika inżynierska, metody numeryczne, podstawy elektromagnetyzmu
 • podstawy ekonomii i zarządzania, filozofia, język obcy do wyboru

Swoją wiedzę poszerzysz korzystając z bogatej oferty przedmiotów obieralnych, jak przykładowo:

 • projektowanie CAD i symulacja układów energoelektronicznych, pomiary w elektroenergetyce, zasilanie urządzeń elektronicznych, CAD instalacji oświetleniowych, świadectwa energetyczne, alternatywne źródła energii, instalacje elektryczne w obiektach specjalnych

Przykładowe specjalności:

Studia  II stopnia, stacjonarne,
Studia II stopnia, niestacjonarne,

 • systemy elektroenergetyczne
 • urządzenia i instalacje elektryczne

3. Teleinformatyka

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne

Studia II stopnia:

 • stacjonarne

Przykładowe przedmioty:

 • technologie transmisji bezprzewodowych, administracja sieciami i systemami teleinformatycznymi,
 • systemy operacyjne i architektura systemów komputerowych, inżynieria oprogramowania, programowanie urządzeń mobilnych, programowanie gier sieciowych, technika mikroprocesorowa i systemy wbudowane
 • aplikacje internetowe, bezpieczeństwo systemów i kryptografia, techniki bazodanowe, przetwarzanie danych, sygnałów i obrazów, multimedia, analiza obrazów ogólne:
 • algebra i analiza matematyczna, fizyka, fotonika, metody matematyczne w teleinformatyce, grafika CAD, komputerowe wspomaganie zarządzania projektami, język obcy obieralne:
 • robotyka, programowalne układy cyfrowe, systemy rzeczywistości rozszerzonej, inżynieria ruchu i usługi sieciowe

Przykładowe specjalności:

Studia II stopnia, stacjonarne:

 • sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
 • systemy transmisyjne